The Coast / Savannah

Basils Pizza & Deli

216 Johnny Mercer Blvd
Savannah, GA 31410

912-897-6400