Northeast Georgia Mountains / Royston

Bob's Small Town Grille

363 Railroad St
Royston, GA 30662

706-245-5255