Northeast Georgia Mountains / Lavonia

Downtown Cafe & Pizzeria

203 W Main St
Lavonia, GA 30553

706-356-2535