Northeast Georgia Mountains / Royston

Georgia Diner

941 Franklin Springs St
Royston, GA 30662

706-245-5970