Northeast Georgia Mountains / Clayton

Huddle House

143 Hwy Us441
Clayton, GA 30525

706-782-7398