Holiday Inn Express - Stone Mountain

Stone Mountain
Atlanta Metro

Holiday Inn Express - Stone Mountain

Holiday Inn Express - Stone Mountain

1790 E. Park Place Blvd.
Stone Mountain, GA 30087

770-465-8847

Website

Close

Holiday Inn Express - Stone Mountain Photos