Northeast Georgia Mountains / Royston

Papa John's

139 Roach St
Royston, GA 30662

706-245-2888