The Coast / Savannah

Pete's Sandwich Shop

2019 Habersham St
Savannah, GA 31401

912-233-6663