Magnolia Midlands / Vidalia

Smith Fried Chiken

403 North St E
Vidalia, GA 30474

912-537-8611