Metro Extended Stay Hotel - Stone Mountain

Stone Mountain
Atlanta Metro

Metro Extended Stay Hotel - Stone Mountain

Metro Extended Stay Hotel - Stone Mountain

5075 Memorial Drive
Stone Mountain, GA 30083

404-292-5075 | 877-637-4683

Website

Close

Metro Extended Stay Hotel - Stone Mountain Photos