Northeast Georgia Mountains / Clayton

Zeppelin's Pasta House

88 N Main St
Clayton, GA 30525

706-212-0101