Scottish Inn Savannah

Savannah
The Coast

Scottish Inn Savannah

Scottish Inn Savannah

3 Gateway Blvd
Savannah, GA 31419

912-920-1900

Website

Close

Scottish Inn Savannah Photos