Super 8 at Valdosta Mall

Valdosta
Plantation Trace

Super 8 at Valdosta Mall

Super 8 at Valdosta Mall

I-75 (Exit 18) & Hwy 133
1389 N. St. Augustine Road
Valdosta, GA 31602

229-244-8440 | 800-800-8000

Website | Book Now

Close

Super 8 at Valdosta Mall Photos